Ngày hội việc làm & Kết nối doanh nghiệp

news_1486697639


Ngày hội việc làm & Kết nối doanh nghiệp
Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 28/6/2018
Địa điểm: Sảnh tầng 1 Nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Thành phần tham gia:
+ 27 doanh nghiệp với hơn 600 vị trí việc làm
+ Sinh viên, sinh viên tốt nghiệp USSH