Lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp năm 2018

IMG_8315

Nhằm tổng hợp các thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý, duy trì sự kết nối và hỗ trợ giữa Nhà trường với sinh viên tốt nghiệp, Anh/ Chị vui lòng điền thông tin theo biểu mẫu dưới đây. Các thông tin anh chị cung cấp sẽ được Nhà trường bảo mật và chỉ tổng hợp phục vụ nhiệm vụ quản lý và liên hệ khi cần thiết.
Bấm vào đường link dưới đây để tham gia:
https://docs.google.com/forms/d/1LmHxC_Wdungq7UYtRFPcUAnn8HXXzOd_MQCHgmjhBkA/edit