Hỏi về việc được miễn tiếng anh cơ sở

Hỏi- ĐápHỏi về việc được miễn tiếng anh cơ sở
Vô danh hỏi 3 năm trước

Em có chứng chỉ tiếng anh và đã nộp cho trường và được báo là khi nào có kết quả thì sẽ báo lại về gmail. Đến giờ là đã 1 tháng kể từ lúc em nộp chứng chỉ nhưng vẫn chưa có thông báo gì. Em muốn hỏi là bao giờ em mới được miễn ạ?