Thưa thầy cô, thi sát hạch đầu vào tiếng anh là bắt buộc ạ?

Hỏi- ĐápThưa thầy cô, thi sát hạch đầu vào tiếng anh là bắt buộc ạ?
Vô danh hỏi 7 tháng trước