Liên hệ với CASA

Tổ Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên CASA rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị để hoạt động ngày càng hiệu quả đạt được mục tiêu tốt đẹp đã đề ra. Mọi ý kiến Chia sẻ -Hợp tác – Hỗ trợ – Tư vấn xin gửi đến địa chỉ email: casa.ussh@gmail.com. Hoặc trực tiếp tại Phòng 408 Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại bàn: 043 8583 800

Xin trân trọng cảm ơn!