Trao đổi học thuật: Sử dụng phương pháp định tính trong Nghiên cứu về Phát triển đô thị Hà Nội.

GHI CHÉP TỪ THỰC ĐỊA: TÌM HIỂU VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở HÀ NỘI

Trân trọng mời bạn đến dự buổi nói chuyện dành cho công chúng với Aaron Vansintjan, hiện là nghiên cứu sinh tại trường University of London (Anh) và nghiên cứu viên tại CIAT-Asia, anh có nền tảng về ngành địa lý đô thị và thực phẩm. Aaron sẽ bàn về tác động của phát triển đô thị lên người có thu nhập thấp và chia sẻ với khán giả về những điều mình đã học được sau sáu tháng làm nghiên cứu điền dã chuyên sâu sử dụng các phương pháp định tính tại Hà Nội.

Buổi nói chuyện này do anh Nguyễn Trung Kiên (Cựu sinh viên K50 Xã hội học) điều phối, hiện là tư vấn viên tại Transformation and Change Management Consulting (T&C) và nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Phát triển. Kiên là nghiên cứu sinh tại trường Monash University (Úc). Nghiên cứu của anh xoay quanh các chủ đề như đời sống hàng ngày và vốn xã hội.

Thời gian: 19.00 – 21.00 thứ 5 ngày 16 tháng 2 năm 2017
Địa điểm: Tổ Chim Xanh, số 13 ngõ 19 Đặng Dung

Buổi nói chuyện bằng tiếng Anh có phiên dịch tiếng Việt.

Sự kiện này miễn phí và mở cửa cho công chúng. Sẽ có phần Hỏi đáp để khán giả đặc câu hỏi và trao đổi ý kiến. Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng đăng ký tại https://goo.gl/749b9z, để chúng tôi có thể thông báo kịp thời cho bạn nếu có thay đổi vào phút chót.

Lưu ý: Tổ Chim Xanh có giảm giá đặc biệt 10% cho khán giả mua nước khi đến tham gia sự kiện. Vui lòng gửi xe ở ngõ 20 Đặng Dung và đi bộ 20m để đến quán café.

NOTE FROM THE FIELD: LEARNING ABOUT URBAN DEVELOPMENT IN HANOI

We would like to invite you to a public talk presented by Aaron Vansintjan, a PhD researcher from the University of London (UK) and visiting researcher at CIAT-Asia, with a background in urban geography and food studies. Aaron will discuss the impacts of urban development on low-income people and share with the audience what he has learnt after six months of doing intensive field-work using qualitative methods in Ha Noi.

This talk is hosted by Nguyễn Trung Kiên, a Senior Consultant at Transformation and Change Management Consulting (T&C) and Visiting Researcher at Institute for Development Studies and Assistance (IDSA). Kien is a PhD researcher at Monash University (Australia). His research interests include the sociology of everyday life and social capital.

Time: 19.00 – 21.00 Thursday February 16, 2017
Venue: Tổ Chim Xanh, No. 13 Alley 19 Đặng Dung
The talk will be in English with Vietnamese interpretation.

The event is free and open to public. There will be a Q&A session so the audience can ask questions and exchange ideas. If you would like to attend, please register at https://goo.gl/749b9z, so in case of any last minute change, we can inform you in a timely manner.

Note: Tổ Chim Xanh generously offers a 10% discount for all drinks purchased during the event. Please park your bikes at Alley 20 Đặng Dung and walk 20m to get to the café.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *